ข้อมูลหมู่บ้าน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมื่อวาน64
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้245
mod_vvisit_counterสัปดาห์แล้ว342
mod_vvisit_counterเดือนนี้1108
mod_vvisit_counterเดือนแล้ว2429
mod_vvisit_counterทุกวัน374373

We have: 4 guests online
Your IP: 3.238.4.24
Today: ต.ค. 22, 2020

ภาพกิจกรรม

1 โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร เพื่อส่งเสริมและสบับสนุนเกษตรปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563
2 โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลห้วยแก้วอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
3 โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562
5 โครงการอบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6 วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
7 การชำระภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563
8 พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
9 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
10 สรงน้ำพระธาตุภูขวาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
11 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
12 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
13 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานท้องถิ่น
14 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวข้องการปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น
15 โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย
16 ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการวางท่อคอนกรีตถมดินกั้นลำคลองร่องค้าน
17 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
18 สรงน้ำพระธาตุภูขวาง
19 ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
20 ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
21 งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562
22 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562
23 กิจกรรม Kick Off รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
24 เข้าร่วมการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
25 งานสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงตำบลห้วยแก้ว ประจำปี 2561
26 โครงการอบต.เคลื่อนที่
27 โครงการอบรมประชาคมต.ห้วยแก้วฯ
28 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561
29 ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการพืชผักปลอดสาร อาหารปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน
30 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561
31 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
32 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถมหาบพิตร 13 ตุลาคม 2561
33 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
34 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
35 โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย
36 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตำบลห้วยแก้ว
37 กิจกรรม”ปั่นปันรัก อำเภอภูกามยาว” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง
38 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
39 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดห้วยแก้วหลวง
40 โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
41 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
42 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
43 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
44 ร่วมกันแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
45 ตรวจสอบพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ
46 งานเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
47 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จ.พะเยา
48 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยแก้ว ประจำปี 2560
49 โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
50 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมถ์
ร้องเรียน/ร้องทุขก์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชันไลน์
ป้ายโฆษณา
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ป้ายโฆษณา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 

155 หมู่ที่ 4 ถนนพะเยา - ป่าแดด ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5443-0900.