t11

       วัดพระธาตุภูขวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นวัดพระธาตุที่มีตำนานอันเก่าแก่ยาวนาน เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในพื้นที่ ในทุกปี(ซึ่งตรงกันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันมาฆบูชา) จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุภูขวาง ประชาชน จะนำขมิ้นส้มป่อยมาสรงพระธาตุเพื่อความเป็นศิริมงคล

t12        

        การเดินทาง จากริมถนนสายพะเยา-ป่าแดดเข้าไปทางเข้าหมู่บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้สะดวก เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ มีลานจอดรถกว้างขวาง

t13