ข้อมูลหมู่บ้าน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้71
mod_vvisit_counterเมื่อวาน63
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้410
mod_vvisit_counterสัปดาห์แล้ว381
mod_vvisit_counterเดือนนี้1391
mod_vvisit_counterเดือนแล้ว2514
mod_vvisit_counterทุกวัน407220

We have: 3 guests online
Your IP: 3.236.55.22
Today: ก.ย. 24, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปรพจำปีงบประมาณ 2564
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว
4 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564(เพิ่มเติ่มฉบับที่1)
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงงานจ้างตามภารกิจ
7 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของอบต.ห้วยแก้ว
8 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564
11 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
12 สรุปผลการสำรวจคสามพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนตำบลห้วยแก้ว
13 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
15 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
16 ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2564
17 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ
18 ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
19 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกเลิกภารกิจจัดส่งหนังสือพิมพ์ตำบลห้วยแก้ว
21 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว
22 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23 รายงานกระประเมินคุณธรรมและคาวมโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
25 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยแก้ว
26 การติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
27 ประชาสัมพันธ์การเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ในระบบZITAL)
28 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
29 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน
30 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
31 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
32 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
33 ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
34 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
35 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
36 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปีงปม.2563
37 ประเมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
38 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
39 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
40 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบ itas
41 กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงตำบลห้วยแก้ว
42 รายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
43 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
44 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
45 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
46 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
47 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พ.ศ. 2561
48 การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
49 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
50 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
51 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
52 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัิดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
53 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
54 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
55 ข้อบัญญัติตำบล
56 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
57 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
58 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
59 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
60 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 

155 หมู่ที่ 4 ถนนพะเยา - ป่าแดด ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5443-0900.