ข้อมูลหมู่บ้าน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมื่อวาน44
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้346
mod_vvisit_counterสัปดาห์แล้ว341
mod_vvisit_counterเดือนนี้705
mod_vvisit_counterเดือนแล้ว2271
mod_vvisit_counterทุกวัน370223

We have: 14 guests online
Your IP: 3.226.245.48
Today: ส.ค. 13, 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 รายงานกระประเมินคุณธรรมและคาวมโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
3 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยแก้ว
4 การติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
5 ประชาสัมพันธ์การเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ในระบบZITAL)
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
11 ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
12 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปีงปม.2563
15 ประเมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
17 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบ itas
19 กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงตำบลห้วยแก้ว
20 รายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
23 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
25 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พ.ศ. 2561
26 การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
27 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
28 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
29 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
30 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัิดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
31 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
32 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
33 ข้อบัญญัติตำบล
34 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
35 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
37 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
38 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ร้องเรียน/ร้องทุขก์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชันไลน์
ป้ายโฆษณา
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ป้ายโฆษณา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 

155 หมู่ที่ 4 ถนนพะเยา - ป่าแดด ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5443-0900.