ข้อมูลหมู่บ้าน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวาน64
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้239
mod_vvisit_counterสัปดาห์แล้ว342
mod_vvisit_counterเดือนนี้1102
mod_vvisit_counterเดือนแล้ว2429
mod_vvisit_counterทุกวัน374367

We have: 9 guests online
Your IP: 3.238.4.24
Today: ต.ค. 22, 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกเลิกภารกิจจัดส่งหนังสือพิมพ์ตำบลห้วยแก้ว
4 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว
5 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6 รายงานกระประเมินคุณธรรมและคาวมโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
8 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยแก้ว
9 การติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
10 ประชาสัมพันธ์การเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ในระบบZITAL)
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
15 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
16 ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
17 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
18 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปีงปม.2563
20 ประเมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
22 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบ itas
24 กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงตำบลห้วยแก้ว
25 รายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
26 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
28 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
30 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พ.ศ. 2561
31 การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
32 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
33 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
34 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
35 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัิดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
36 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
37 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
38 ข้อบัญญัติตำบล
39 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
40 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
41 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
42 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
43 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ร้องเรียน/ร้องทุขก์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชันไลน์
ป้ายโฆษณา
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ป้ายโฆษณา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 

155 หมู่ที่ 4 ถนนพะเยา - ป่าแดด ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5443-0900.