ข้อมูลหมู่บ้าน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้72
mod_vvisit_counterเมื่อวาน112
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้184
mod_vvisit_counterสัปดาห์แล้ว598
mod_vvisit_counterเดือนนี้1804
mod_vvisit_counterเดือนแล้ว2204
mod_vvisit_counterทุกวัน392627

We have: 8 guests online
Your IP: 3.227.235.183
Today: เม.ย. 19, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
3 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
4 ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2564
5 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ
6 ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
7 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกเลิกภารกิจจัดส่งหนังสือพิมพ์ตำบลห้วยแก้ว
9 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว
10 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
11 รายงานกระประเมินคุณธรรมและคาวมโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
13 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยแก้ว
14 การติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
15 ประชาสัมพันธ์การเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ในระบบZITAL)
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน
18 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
20 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
21 ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
22 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
23 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปีงปม.2563
25 ประเมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
26 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
27 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบ itas
29 กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงตำบลห้วยแก้ว
30 รายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
31 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
32 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
33 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
34 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
35 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พ.ศ. 2561
36 การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
37 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
38 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
39 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
40 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัิดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
41 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
42 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
43 ข้อบัญญัติตำบล
44 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
45 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
47 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
48 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 

155 หมู่ที่ 4 ถนนพะเยา - ป่าแดด ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5443-0900.