ประวัติ วัดป่าพุทธชินวงศาราม หรือ ม่อนพญานาค จ.พะเยา จัดสร้างขึ้นโดยมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ มีการสร้างองค์สัตตนาคราช พญามุจรินท์ ความยาว 900 เมตร ล้อมรอบภูเขา พร้อมสิ่งศักดิ์ประจำวัดทั้ง พระพุทธมหาจักรพรรดิโลกวิวรณ์ ท้าวเวสสุวรรณ พระครูวิศิษฏ์สรการ หรือ “พระครูไทย” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาค) จ.พะเยา ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ม่อนพญานาคราช ซึ่งเป็นเขาลูกเดียวตั้งอยู่ที่เลขที่ 79 หมู่ 7 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เหมาะแก่การสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติติธรรมและสร้างเป็นวัดในอนาคต จึงได้ดำเนินการทำเรื่องขอจากทางราชการเกี่ยวกับที่ดินและอนุญาตตั้งเป็นวัด โดยใช้ชื่อว่า วัดป่าพุทธชินวงศาราม เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2565 ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อสนองเจตนารมณ์ในสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม และได้จัดสร้าง องค์สัตตนาคราช พญามุจรินท์ ความยาว 900 เมตร เศียรสูง 45 เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีห้องปฏิบัติธรรม 111 ห้อง เททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิโลกวิวรณ์ (พระพุทธจักรพรรดิปางเปิดโลกทรงเครื่อง) ขนาดความสูง 6 เมตร 35 เซนติเมตร อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานเป็นที่เรียบร้อย และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ ขึ้นประดิษฐานแท่นแล้วด้วยเช่นกัน และเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดป่าพุทธชินวงศาราม และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมพุทธบริษัทยังได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐาน หลวงพ่อพระพุทธเมตตาจำลอง ขนาดหน้าตัก 30 เมตร งบประมาณ 18 ล้านบาท พร้อมทั้งทำพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถพุทธศิลปะล้านนาประยุกต์ ขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ณ ลานยอดเขา วัดป่าพุทธชินวงศาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นพุทธศาสนสถานอันสำคัญของ จ.พะเยา อีกแห่งหนึ่งด้วย

378446 0378447 0378448 0378449 0378450 0378451 0378452 0378453 0378454 0