ข้อมูลหมู่บ้าน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวาน173
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้501
mod_vvisit_counterสัปดาห์แล้ว779
mod_vvisit_counterเดือนนี้1280
mod_vvisit_counterเดือนแล้ว4259
mod_vvisit_counterทุกวัน396362

We have: 11 guests online
Your IP: 3.235.139.152
Today: พ.ค. 12, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
2 สรุปผลการสำรวจคสามพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนตำบลห้วยแก้ว
3 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
5 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
6 ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2564
7 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ
8 ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
9 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกเลิกภารกิจจัดส่งหนังสือพิมพ์ตำบลห้วยแก้ว
11 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว
12 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
13 รายงานกระประเมินคุณธรรมและคาวมโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
15 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยแก้ว
16 การติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
17 ประชาสัมพันธ์การเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ในระบบZITAL)
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
19 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน
20 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
21 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
22 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
23 ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
24 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
25 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปีงปม.2563
27 ประเมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
29 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบ itas
31 กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงตำบลห้วยแก้ว
32 รายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
33 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
34 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
35 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
36 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
37 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พ.ศ. 2561
38 การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
39 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
40 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
41 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
42 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัิดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
43 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
44 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
45 ข้อบัญญัติตำบล
46 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
47 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
48 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
49 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
50 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 

155 หมู่ที่ 4 ถนนพะเยา - ป่าแดด ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5443-0900.