ข้อมูลหมู่บ้าน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterเมื่อวาน55
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้181
mod_vvisit_counterสัปดาห์แล้ว542
mod_vvisit_counterเดือนนี้1915
mod_vvisit_counterเดือนแล้ว2825
mod_vvisit_counterทุกวัน402987

We have: 5 guests, 1 members online
Your IP: 3.235.56.11
Today: ก.ค. 27, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564(เพิ่มเติ่มฉบับที่1)
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงงานจ้างตามภารกิจ
6 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของอบต.ห้วยแก้ว
7 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564
10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
11 สรุปผลการสำรวจคสามพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนตำบลห้วยแก้ว
12 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
14 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
15 ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2564
16 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ
17 ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
18 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
19 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกเลิกภารกิจจัดส่งหนังสือพิมพ์ตำบลห้วยแก้ว
20 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว
21 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
22 รายงานกระประเมินคุณธรรมและคาวมโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
24 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยแก้ว
25 การติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
26 ประชาสัมพันธ์การเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ในระบบZITAL)
27 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
28 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน
29 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
30 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
31 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
32 ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
33 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
34 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
35 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปีงปม.2563
36 ประเมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
37 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
38 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
39 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบ itas
40 กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงตำบลห้วยแก้ว
41 รายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
42 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
43 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
44 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
45 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
46 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พ.ศ. 2561
47 การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
48 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
49 รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
50 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
51 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัิดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
52 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
53 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
54 ข้อบัญญัติตำบล
55 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
56 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
57 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
58 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
59 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 

155 หมู่ที่ 4 ถนนพะเยา - ป่าแดด ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5443-0900.