ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ขนาด ๑ ตันจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี (e-bidding)