สรงน้ำพระธาตุภูขวาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

anigif

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบล,ห้วยแก้ว,อบต.,สิงห์นรินทร์,singnarin,อบต.ห้วยแก้ว จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว,อบต.