วันนี้ 44

เมื่อวานนี้ 98

สัปดาห์นี้ 231

เดือนนี้ 1582

ทั้งหมด 15128

ขณะนี่้ 12 บุคคลทั่วไป และ ไม่มีสมาชิก online

anigif

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ซึ่งดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่ และการป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาล จึงจำเป็นต้องมีการเริ่มดำเนินการให้รวดเร็ว ให้ทันต่อสภาวการณ์ แพร่ระบาดของโรค องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการออกพ่นหมอกควันครอบคลุมในพื้นที่สถานศึกษา เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายไม่ให้สามารถไปแพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์ต่อไปใต้อีก อีกทั้งยังมอบทรายอะเบทให้กับครัวเรือนในพื้นที่เพื่อนำไปใส่ในที่มีแหล่งน้ำขัง ซึ่งเป็นวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อีกทาง ✌️✌️ #พ่นหมอกควัน #ยับยั้งยุงลาย

 

องค์การบริหารส่วนตำบล,ห้วยแก้ว,อบต.,สิงห์นรินทร์,singnarin,อบต.ห้วยแก้ว จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว,อบต.
ร้องเรียน/ร้องทุขก์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชันไลน์
line
facebook
ต้องการให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.ห้วยแก้วเป็นศูนย์เดียวกันหรือไม่