วันนี้ 47

เมื่อวานนี้ 98

สัปดาห์นี้ 234

เดือนนี้ 1585

ทั้งหมด 15131

ขณะนี่้ 20 บุคคลทั่วไป และ ไม่มีสมาชิก online

anigif

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคมเป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบายทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนและเห็นชอบแนวทางการติดตามการประเมินผลการพัฒนา

 

องค์การบริหารส่วนตำบล,ห้วยแก้ว,อบต.,สิงห์นรินทร์,singnarin,อบต.ห้วยแก้ว จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว,อบต.