ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล )  ขนาด    ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธี e-bidding