ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 (ซอย 6)

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U ภายในหมู่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 (ซอย 5)

3.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เชื่อมต่อบ้านหาดแฟน หมู่ที่ 6 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 10