ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 (สายร่องปลาคล้าว)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 (สายร่องปลาคล้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง